CZ EN
   
 
Milada Studničková

PhDr. Milada Studničková

Department of Medieval Art

phone: +420 221 183 710
e-mail: studnickova@udu.cas.cz

Researcher at the Department of Medieval Art.

Milada Studničková studied art history and Hungarian studies at the Faculty of Art at Eötvös Loránd University in Budapest (1978–83, MA) and at the Institute of Art History, Universität Wien (1981). She received her Ph.D. in 1985 from the Faculty of Art, Charles University. Since 1989, she has been working at the Institute of Art History CAS, focusing on 14th and 15th-century illuminated manuscripts and visual means of sovereigns' representation. Between 1995 and 2003, she held the position of the department secretary.

Studničková took part in the institute's projects (Dějiny umění v českých zemích 800–2000). Along with Marie Theisen (Wien, ÖAW), she organized the international conference Art in an Unsettled Time. Bohemian Book Illumination before Guttenberg (ca.1380–1450). She also collaborated on the grant Imago / imagines and on the project Strategy AV 21 Evropa a stát mezi barbarstvím a civilizací as a member of research team for Český stát za Václava IV.: výpověď umění (exhibition in the Gallery of Science and Art, CAS). As part of the project Art of the Gothic and Early Renaissance Periods in the Eastern Bohemia Region, she took part in the preparation of the exhibition Uprostřed Koruny české – Gotické a raně renesanční umění východních Čech 1250–1550 in the East Bohemian Museum in Hradec Králové. As part of the project Knihověda.cz: The portal of the history of Czech book culture until 1800, she collaborated on the exhibition Modlitební knihy v pozdním středověku in the National Library of the Czech Republic.

Research outputs (selection):

Milada Studničková, Iluminované pozdně středověké modlitební knihy, [6 catalogue entries, together with Kamil Boldan and Renáta Modráková], in: Jindřich Marek (ed.), Nebeský žebřík. Pozdně středověké modlitební knihy ze sbírek Národní knihovny ČR, Praha 2019, pp. 11–49.

Milada Studničková, Devízy a insignie řádu jako imago panovníka, in: Kateřina Kubínová – Klára Benešovská (edd.), Imago, imagines. Výtvarné dílo a proměny jeho funkcí v českých zemích od 10. do první třetiny 16. století, vol. II, Academia Praha 2019, pp. 10–45.

Milada Studničková – Maria Theisen (edd.), Art in an Unsettled Time.Bohemian Book illumination before Gutenberg (c. 1375 –1450), Praha 2018.

Jan Hrdina – Milada Studničková, in cooperation with Enno Bünz and Hartmut Kühne, Frömmigkeit in Schrift und Bild. Illuminierte Sammelindulgenzen im mittelalterlichen Mühlhausen, Petersberg 2014. 

Milada Studničková, Kult des heiligen Sigismund (Sigmund) in Böhmen, in: Eva Doležalová et. al. (edd.), Die Heiligen und ihr Kult im Mittelater, Praha 2010 (=Colloquia mediaevalia Pragensia, 11), pp. 299–339. 

Milada Studničková, The Bible of Conrad of Vechta: Stylistic Change in Bohemian Book Illumination, Manuscripta 2006, pp. 269–283.

Milada Studničková, Böhmische Orientierung in der Miniaturmalerei. Der Kreis der Meister von Gerona; [9 catalogue entries], in: Imre Takács (ed.), Sigismundus Rex et Imperator. Kunst und Kultur zur Zeit Sigismunds von Luxemburg 1387–1437, Budapest– Luxemburg 2006, pp. 402–404, 467–468, 529–535, 586–588, 588–589, 589, 589–590, 590–591, 591–592, 597–598.

Milada Studničková, [6 katalogových hesel], in: Barbara Drake Boehm– Jiří Fajt (edd.), Prague The Crown of Bohemia 1374–1437 , New York 2005, cat. nos. 85, 86, 104, 133, 134, 155, pp. 226–227, 228–229, 253–254, 292–294, 294–295, 322–323.

Milada Studničková, Modlitební kniha Ladislava Pohrobka, in: Beket Bukovinská – Lubomír Konečný (edd.), Ars Longa. Sborník k nedožitým sedmdesátinám Josefa Krásy, Praha 2003, pp. 81–94.

Milada Studničková, Las iluminaciones del Martirologio de Usuardo, in: Martirologio de Usuardo, volumen de estudios, Barcelona, 1998, pp. 93–162.

Current projects:

Art of the Gothic and Early Renaissance Periods in the Eastern Bohemia Region. Research, interpretation, presentation (MK ČR NAKI - DG16P02B003)co-investigator

Knihověda.cz: The portal about the history of Czech book culture until 1800 (MK ČR, NAKI II –  DG16P02H015) – co-investigator

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.