CZ EN
   
 
Kristina Uhlíková

PhDr. Kristina Uhlíková, Ph.D.

Documentation Department

phone: +420 221 183 518
e-mail: uhlikova@udu.cas.cz

Researcher and Head of the Documentation Department.

Kristina Uhlíková studied History of Art (M.A. 1999) and Archives (B.A. 1997) at the Faculty of Arts of the University of Olomouc. Since 2000, she has been working in the Documentation Department of the Academy of Sciences of the Czech Republic, first as a professional worker and then, after completing her doctorate, as a researcher. He manages written archival collections stored in this department. He focuses on the history of Czechoslovak monument conservation, historiography of art history, provenance research and Czech cultural history of the second half of the 19th and 20th centuries. It also deals with editorial access to historical scientific texts. She was the principal investigator of the grant project Searching for the provenance of movable cultural property nationalized in 1945 for citizens of German nationality in the North Bohemian region (NAKI II). She is currently the principal investigator of the project Monuments and Society in the Czech Lands between 1900 and 1960: Professional and Personal Strategies of Monument Preservationists in the Light of Private Correspondence (NAKI III).

Research outputs (selection):

Šárka Radostová, Kristina Uhlíková, The Role and Activities of Custodians of Aristocratic Collections in Bohemia in the 19th Century and First Half of the 20th Century: Selected Examples, in: Acta historiae artis Slovenica 28, 2023, s. 77–100.

Kristina Uhlíková (ed.), Dalibor Prix, Štěpán Vácha, Věra Slavíková, Helena Dáňová, Jana Oppeltová, Městský chrám sv. Vavřince ve Vysokém Mýtě, Praha: Artefactum 2022.

Jakub Bachtík, Tereza Johanidesová, Kristina Uhlíková (eds.), In the Name of Socialism, in the Shadow of the Monarchy: Post-War Monument Care in Central Europe, Prague: Artefactum, NPÚ 2022.

Kristina Uhlíková, Jan Uhlík, Confiscated Cultural Assets of the German Minority in Czechoslovakia, in: Christian Fuhrmeister, Barbara Murovec (eds.), Transfer of cultural objects in the Alpe Adria Region in the 20th century. Wien: Böhlau, 2022, s. 487–510.

Kristina Uhlíková, Památková péče v zemi dvojího lidu: Česká a německá památková péče v Čechách, Monumentorum tutela. Ochrana pamiatok 30, Bratislava 2020, s. 95–107.

Kristina Uhlíková (ed.) – Dita Homolová – Jitka Císařová – Petr Janák – Ivo Habán – Martin Bakeš – Jan Uhlík – Šárka Radostová – Kateřina Nora Nováková – Petra Šťovíčková – Marcela Strouhalová – Filip Suchomel – Jaroslav Kuntoš – Ivan Prokop Muchka – Petra Trnková,Konfiskované osudy / Konfiszierte Schicksale. Umělecké památky z německého majetku získaného československým státem a jejich severočeští majitelé / Kunstdenkmäler aus deutschem Besitz, erworben durch den tschechoslowakischen Staat, und ihre nordböhmischen Besitzer, Praha 2019.

Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil II., Bezirk Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl II., Okres Litoměřice, edd. Jana Chadimová – Martin Barus – Kristina Uhlíková), Fontes historiae artium XVIII, Praha 2019.

Kristina Uhlíková (ed.) – Dita Jelínková Homolová – Jitka Císařová – Jan Uhlík, Šlechtická sídla ve stínu prezidentských dekretů, Praha 2017.

Kristina Uhlíková, Der Umgang mit den beschlagnahmten Kunstwerken aus Schlössern des ehemaligen Herrscherhaus Habsburg-Lothringen – ein Dilemma für die junge Tschechoslowakische Republik nach 1918, Österreichische Zeitschrift für Kunst und Denkmalpflege 70, 2016, Heft 1/2, s. 232–245.

Vinzenz Luksch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Leitmeritz, Teil I., Stadt Leitmeritz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Litoměřice, Díl I., Město Litoměřice, Kristina Uhlíková – Jana Chadimová – Martin Barus (edd.), Fontes historiae artium XVI., Praha 2015.

Kristina Uhlíková, Bezradnost nad uměleckými konfiskáty z majetku bývalé rakousko-uherské panovnické rodiny, Zprávy památkové péče 74, 2014, č. 4, s. 283–292.

Zdeněk Wirth, první dvě životní etapy (1878–1939), Praha: Národní památkový ústav 2010.

 

 

Current projects:

Památky a společnost v českých zemích mezi lety 1900 a 1960: Profesní a osobní strategie ochránců památek ve světle soukromé korespondence (NAKI III).

Architektonické a urbanistické památky a památková péče v Československu a v dalších zemích střední Evropy v druhé polovině 20. století (v rámci programu Strategie AV 21 Město jako laboratoř změny)

Erich Tursch, Topographie der historischen und kunst-Denkmale im politischen Bezirke Saaz / Soupis historických a uměleckých památek v politickém okresu Žatec, eds. Kristina Uhlíková, Jana Kuprová, Jana Chadimová, Jiří Odvárka

DOWNLOAD CV AND BIBLIOGRAPHY
(IN CZECH)
We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies. However you may visit Cookie Settings to provide a controlled consent.
Settings Accept
You can refuse consent here.
×
Cookie settings

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorised as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyse and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Necessary

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. These cookies ensure basic functionalities and security features of the website, anonymously.

Analytics

Analytical cookies are used to understand how visitors interact with the website. These cookies help provide information on metrics the number of visitors, bounce rate, traffic source, etc.

Performance

Performance cookies are used to understand and analyse the key performance indexes of the website which helps in delivering a better user experience for the visitors.

Advertisement

Advertisement cookies are used to provide visitors with relevant ads and marketing campaigns. These cookies track visitors across websites and collect information to provide customised ads.